Sådan udføres en dobbelt siddet reparation

Dobbelt siddet reparation, Type C reparation

En dobbeltsidet reparation adskiller sig fra en kosmetisk og enkeltside reparation ved, at skaden går hele vejen igennem laminatet. En skade klassificeres som en dobbeltsiddet eller en type 3 skade, når der er hul eller dellaminering hele vejen igennem yderlaminatet, kærnematerialet og under laminatet, eller hvis der er tale om et laminat uden kærnemateriale, så skaden går hele vejen igennem. Man skeler ikke mellem, om skaden er sket i glasfiber, kulfiber, aramid eller kevlar. Materialerne er underordnede for skadens klassificering.

Udfordringen med en dobbeltsiddet reparation er, at man skal lave en midlertidig konstruktion, der kan holde reparationen, imens epoxyen eller polyesteren hærder. Man kan selv lave en konstruktion af en tynd glasfiberplade eller kulfiber alt efter, hvad man har ved hånden. Ellers er fremgangsmåden langt hen ad vejen den samme som ved en enkeltside reparation.

Forarbejde

Forarbejdet ved en dobbeltsiddet reparation adskiller sig ikke fra forarbejdet ved en enkeltside. Man skal dog tænke på, at hvis man har at gøre med en reparation med kærnemateriale og ikke kan komme til bagsiden, så er det nødvendigt at fjerne så meget af materialet på forsiden, at man kan komme til at reparere det inderste lag, inden man isætter kærnematerialet. Kanterne på reparationen slibes skrå med et fald på 1:14.  Dvs. hvis laminatet er 1mm tykt, skal de skrå kanter være 14mm brede og have et jævnt fald ind imod midten af hullet. Alle skarpe hjørner slibes runde.

Slibning

Når omfanget af skaden er kortlagt, skal man i gang med at slibe alt det beskadigede materiale væk. Her er det vigtigt, at alt beskadiget materiale fjernes, fordi det har mistet sin styrke. Er skaden opstået i glasfiber, kan man relativt let se, om det, man sliber i, er delamineret eller ej. Delamineret glasfiber vil som regel fremstå hvidt og lidt mere porøst end resten af konstruktionen. Når det beskadigede materiale er fjernet, skal kanterne af det beskadigede område skærpes, så de bliver skrå og falder med en faktor 1:14 ind imod centrum af skaden – dvs. er laminatet 1mm tykt, skal det skrå område være 14mm bredt og falde jævnt ind imod centrum.

Er der tale om en konstruktion med kærne materiale hvor du ikke kan komme til at arbejde på bagsiden er det nødvendigt at fjerne en del mere materiale end ved den enkeltsiddede reparation. Du er nød til at lave så stort et huld at du kan fjerne kærne materiale nok til først at reparerer inderlaminatet, derefter lime kærne materiale i og til sidst afslutte med at laminere det yderste lag.

Laminering

Efter slibning rengøres hele området meget grundigt. Er der tale om en reparation, hvor man ikke kan komme til fra bagsiden, er det nødvendigt at lave en midlertidig bagplade, som kan indføres igennem hullet og limes (eller på anden måde fastgøres på bagsiden). Denne bagplade har kun til formål at holde reparationen, imens epoxyen eller polyesteren hærder. Den har ikke nogen strukturel betydning og bidrager ikke til styrken.

Hvis der er tale om en konstruktion uden kærne materiale, så kan hele den strukturelle del af reparationen laves i én arbejdsgang, men hvis der er tale om en sandwichkonstruktion, så anbefales det at lave hvert lag for sig. Start med det inderste lag og når det er lagt op og hærdet, så limer du kærnematerialet i og slutter af med det yderste lag. Fremgangsmåden i hvert lag er den samme som ved en enkeltside reparation. Start med at klippe alt dit væv til, så det ligger klar. Start i midten af reparationen med at lægge det mindste stykke væv i, som kun lige skal kunne dække hullet og have fat i det skråslebne område. Læg derefter det næste stykke væv på og tilfør mere polyester eller epoxy efter behov. Vær omhyggelig med at få al luft arbejdet ud af laminatet. Her kan du bruge en lamineringspensel eller en udluftningsrulle. Det sidste stykke væv skal lige nøjagtig kunne dække hele det skråslebne areal.

Færdiggørelse

Når det yderste lag er hærdet, er den strukturelle del af reparationen færdig. Alt efter hvor den sidder og hvilken finish, man ønsker, kan man vælge bare at male området, eller man kan spartle og slibe yderlige. For en detaljeret beskrivelse af en kosmetisk reparation se artiklen Kosmetisk reparation.

Relaterede produkter